Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

РАСПОРЕД ЧАСОВА

Распоред часоваРаспоред часова

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА  ПРВИ РАЗРЕД

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

РАСПОРЕД ЧАСОВА ОД V ДО VIII РАЗРЕДА

Распоред часова за ову школску годину урадиће задужени наставник Александар Мартић и то за све ви­до­вe васпитно-образовног рада. За педагошко-психолошку осмиш­ље­ност и укупну структуру распореда часова одговорна је педагошко психолошка служба школе .

Распоредом часова ће се тра­жи­ти оптимална решења која ће, пре свега, одговарати ученицима школе. Сви распореди часова биће доступни ученицима, ро­ди­те­љи­ма ученика и другим чинио­цима који прате живот и рад школе на сајту школе. За­ме­не за одсутне наставнике одре­ђиваће, по правилу, директор школе.