Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ваннаставне активности у школској 2018/2019. години

Распоред ваннаставних активности за ученике од V до VIII разреда у школској 2018/2019. години можете погледати или преузети ОВДЕ.

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

У нашој школи велики значај се придаје ваннаставним активности и раду секција. Тежиште рада у орагнизацији јесте на оним садржајима који подстичу и развијају интересовање, радозналост, самосталност и стваралачки однос ван оквира редовне наставе. Кроз секције ученици исказују своју креативност, интересовања и способности.

 * * * 

Такође, циљ школе је да културним и другим активностима повећа активност  васпитно-образовног рада у стицању и развијању опште културе ученика и унапређивању културе рада. 

Деловању у друштвеној средини у области културе школа организује и остварује у оквиру следећих активности:

Изложбе и смотре 

Активност

Начин реализације

Време

Место

Реализатори

Изложба ликовних радова  “Прваци цртају”

Прикупљање, сортирање, опремање, постављање,

X

Хол школе

 

Учитељи 1. разреда

Спортски турнир у одбојци

Прикупљање, селекција, обезбеђење, опремање, доношење пропозиција такмичења, суђење, маркетинг, припрема реквизита

током године

Спортска сала

Спортски терени

Наставници физичког васпитања

Ученици од 5. до 8. разреда

Изложба јесењих радова

Прикупљање, сортирање, опремање, постављање

XI

Хол школе

 

3. и 4. разред

Ликовна секција

Јесењи крос

Прикупљање, селекција, обезбеђење, опремање, доношење пропозиција такмичења, маркетинг,

X

Спортски терени

Наставници физичког васпитања

Ученици од 5. до 8. разреда

Спортски турнир у кошарци

 

 

 

Прикупљање, селекција, обезбеђење, опремање, доношење пропозиција такмичења, суђење, маркетинг, припрема реквизита

током године

Спортска сала

Спортски терени

Наставници физичког васпитања

Ученици од 5. до 8. разреда

 

Пролећни крос

Прикупљање, селекција, обезбеђење, опремање, доношење пропозиција такмичења, маркетинг,

III

Спортски терен

 

Наставници физичког васпитања

Ученици од 5. до 8. разреда

Израда плаката

на тему здравственог васпитања и дечијих права

 

Прикупљање, сортирање, опремање, постављање

Током године

Хол школе

 

Одељенске заједнице од 1. до 5. разреда

Вршњачки тим

Ликовна секција

Спортски турнири у циљу превенције насиља

Прикупљање, селекција, обезбеђење, опремање, доношење пропозиција такмичења, суђење, маркетинг, припрема реквизита

један сусрет у току године

Спортска сала

Спортски терени

Наставници

Ученици

Родитељи

Изложбе ликовних  и литерарних радова 

Прикупљање, сортирање, опремање, постављање, израда каталога

6 изложби

Хол и ходници школе

 

Наставници и ученици школе

Ликовна секција

Литерарно- новинарска секција