Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 

Dikobi na testuDikobi na testu


    

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА 

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута уписује се у дневник и објављује се за свако одељење на огласној табли школе, односно на званичној интернет страни школе најкасније до краја треће наставне недеље у сваком полугодишту.

(Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитавању)