Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ТИМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАСИЉАНавијам за Fair Play... Навијам за Fair Play...  

 

 

 

 

 

  

 

ЗАШТИТА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА

Posted 26.09.14.

Заштита деце и ученика од насиља у образовно-васпитним установама је сложен процес у ком учествују сви запослени, деца/ученици, родитељи/старатељи, као и локална заједница. Стварање услова за безбедно одрастање и заштита деце од насиља приоритетан је задатак образовно-васпитних установа, али и свих институција које се баве децом.

Насиље, злостављање и занемаривање, који потенцијално угрожавају здравље, развој и достојанство деце/ученика, представљају повреду основних дечијих права.

Последњих година све је очигледније да је насиље проблем са којим се суочавају и деца и одрасли, како по броју случајева, тако и по тежини облика насилног понашања. У образовно-васпитним установама деца су изложена најразличитијим облицима и врстама вршњачког насиља, али и насиља од стране одраслих (прилог 3. Истраживања о насиљу). Последице осећају сви, они који трпе насиље, они који се насилно понашају, али и они који
присуствују ситуацијама насиља.


Министарство просвете је, са циљем превенције насиља у образовно-васпитним установама, припремило следећа документа:

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА ПРОСВЕТА ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА ПРОСВЕТА
ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 

Преузмите следеће презентације:

За родитеље – Шта је насиље? За ученике – Како спречити насиље?За ученике – Како спречити насиље?
За родитеље – Шта је насиље?      За ученике – Како спречити насиље?

 

Read the rest of this entry »