Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Продужени боравак

Едукативне радионице

Јесен

Празници

Правила понашања

Слободно време и учење

Продужени боравак

 

Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања детета млађег школског узраста које пре редовне наставе остаје у кући и без надзора проводи време до поласка у школу. Школе тиме добијају нову и захтевнију улогу која од запослених захтева организованију бригу о детету  током целог дана. Продужени дневни рад пре или после редовне наставе – продужени боравак, један је од модела којим се могу квалитетно и структурално решити наведени проблеми, посебно у урбаним срединама. Нова улога школе на тај ће начин бити максимално и рационално искоришћена  јер пружа небројене могућности деловања у сврху правилног развоја и раста сваког детета у квалитетну особу, корисну својој породици и заједници.

Наша школа пружа деци и родитељима коришћење продуженог боравка у периоду од  07-16h у зависности од смене у редовној настави. Ученицима се пружа помоћ при изради домаћих задатака као и додатно-допунски рад у сарадњи са педагошком службом. Осим тога, током недеље ученици имају и ликовну секцију, хор и час енглеског језика. У сарадњи са Шумарском школом и домом ученика, свакодневно ученици имају кувани оброк у продуженом боравку. Родитељи и деца изражавају велико задовољство, јер на овај начин бринемо и о здрављу и развоју ученика. Са ученицима раде:

Дејана Ковачевић, проф. разредне наставе

Ивана Тошић, наставник енглеског језика

Смиљка Јовановић, ликовна секција

Драгана Недељковић, хор

 

Продужени боравак омогућава ученицима, који су ван куће пре или после наставе занимљиво и корисно проведено време, а родитељима, на првом месту, безбедност њихове  деце, сигурност и поверење у васпитно-образовни рад наставника.

 

 

Продужени боравак (недељни распоред активности)

 

 

Дневне активности  (сатница )

 

Преподневна смена

 

Време Активности
 7.00h – 8.00h

Јутарње прихватање ученика, хигијенска

припрема  за доручак

 8.00h – 8.30h Доручак
 8.30h – 9.30h Слободне активности

У зависности од планираног распореда

ученици имају музичку секцију,

ликовну секцију и енглески језик

 9.30h – 10.00h  Слободно време
 10.00h – 11.30h

Писање домаћих задатака , вежбање ,

утврђивање обрађеног градива

11.30h – 12.30h

Слободне активности , боравак на сунцу

и чистом ваздуху , активности по

избору ученика

 13h  Oдлазак ученика на наставу  

  

Поподневна смена

 

Време Активности
11.00 – 12.00h 

Долазак ученика,одмор и рекреација,

хигијенска припрема за ручак

12.00h – 12.30h Ручак
12.30h – 14.00h

Самосталан рад ученика и израда

домаћих задатака

14.00.h – 15.30h

Активан одмор, слободне активности

У зависности од планираног распореда

ученици имају музичку секцију,

ликовну секцију и енглески језик

15.30.h – 16.00h

Слободно време , припрема за одлазак

кући, спремање школског прибора,

уређивање учионице, завршетак рада

 

Дејана Ковачевић, учитељ

 

Продужени боравак 2019/2020. године

 

    У школи је организован продужени боравак за ученике првог и другог разреда.Циљеви реализације садржаја  продуженог боравка су у складу са општим и специфичним циљевима основног образовања:

-Омогућити детету развој као социјалног бића кроз живот и сарадњу са осталом децом;

-Омогућити детету квалитетеан програм и открити његове пуне потенцијале као јединствене особе;

-Припремити дете за даље образовање и перманентно учење;

-Оспособљавање за самостално учење итд.

Смене у боравку су организоване у периоду од 7.00-13.00ч   и 11.00-16.00 ч.

Самосталан рад у боравку подразумева писање домаћих задатака, понављање, вежбање и утврђивање обрађеног градива, као и допунску наставу по потреби.

Активан одмор  је време када се ученици друже, играјући друштвене или  едукативне игре у учионици, парку, школском дворишту.

Слободне активности  се реализују кроз разноврсне слободне или усмерене активности (радионице) из области екологије, ликовне, музичке и драмске  уметности, спорта , комуникације.

Слободно време ученика се организује у складу са њиховим афинитетима и интересовањима сходно времену које дете проводи у боравку.

Наведене активности ученика реализује и прати учитељица Дејана Ковачевић.

У продуженом боравку се реализују секције из eнглеског језика, ликовне и музичке културе.