Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

О школи

Уз стручан наставни кадар, трудимо се да будемо образовно –васпитна установа која поред образовања, социјализује и развија вредносне ставове код деце. Активно смо укључени у реализацију пројеката тако да се у нашој школи последњих година реализује неколико пројеката: Оснаживање школа за инклузивно образовање, Професионална оријентација на преласку у средњу школу, Имплементација превентивног програма против насиља у образовном систему Србије, Образовање за права детета.

Наши квалитети су препознати –Министарство просвете и науке и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања прогласио је нашу школу за једну од 50 најбољих школа у Србији за школску 2010/ 11. годину, на основу анализе података са завршног испита , социјалног статуса ученика и услова у којима раде. Истакнуто је да школа има изражену додатну педагошку вредност.

Подршка ученицима је постала заштитни знак школе. Трудимо се да кроз организовање различитих културних, хуманитарних, спортских и многих других акција пружимо подршку ученицима и будемо подстицајна средина за учење.

Желимо отворену школу-школу коју зна да учи.

У зависности од материјалне могућности, школа сваке године добија на естетском изгледу.

 

Школа данас