Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

САСТАНАК ПАРТНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И МОДЕЛ ПАРТНЕРСКИХ ШКОЛА НА ПРОЈЕКТУ

 

У канцеларији Песталоци дечје фондације одржан је састанак партнерских организација и модел партнерских школа на пројекту „Образовање за права детета“. Говорило се о хоризонталном учењу, улози модел школе и трансферу знања.

Активност се спроводи у оквиру пројекта Образовање за права детета који се реализује уз подршку швајцарске Песталоци дечје фондације.

 

ИНИЦИЈАЛНИ САСТАНАК ПАРТНЕРСКИХ ШКОЛА НА ПРОЈЕКТУ ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ПРАВА ДЕТЕТА (ОПД)

Ужички центар за права детета (УЦПД) и партнери одржали су иницијални састанак  30 партнерских школа из Србије укључених у пројекат „Образовање за права детета“, у Нишу, 5. априла 2019. године.  Ово је била лепа прилика да се на почетку нове трогодишње фазе окупе, представе и упознају  све ОПД Песталоци школе, локални партнери, представници УЦПД и ПЦФ фондације. На састанку су представљени досадашњи резултати постигнути на пројекту, дат је осврт на претходних шест година реализације пројекта из различитих  перспектива: менаџера пројекта, Песталоци дечје фондације, локалних координатора, деце, представника школа, чланова ОПД тимова.

Колеге из партнерских организација и искусни сарадници из старих школа, примењујући технику open space су приказали резултате пројекта на квалитетан и динамичан начин:

  • Часови о правима детета – како и на који начин: Ниш
  • Тема дискриминација – интеграција у рад школе: Књажевац и Сокобања
  • Партиципација деце – интеграција принципа у рад школе: Врање
  • Индекс као алат у остваривању права детета у школи: Краљево
  • Програм интеркултуралне размене у Трогену: Ужице

Представљен је циљ наредне трогодишње фазе (2019-2021), а то је да деца у ОПД партнерским школама имају приступ образовању за права детета. Намера нам је да партнерске школе које су шест година у пројекту добију статус Модел школе за права детета, али и да се трансфером модела од стране школа које су досегле завидан ниво, ојачају капацитети нових школа да интегришу образовање за права детета у наставу и још веће поштовање права детета у пракси. Један од циљева пројекта јесу и обуке студената током иницијалног образовања, односно, интеграција ОПД у силабусе педагошких и учитељских факултета.

Како до циља? Кључне пројектне активности су: обуке  наставника за права детета; кроскурикуларни приступ: примена образовања о правима детета у редовној настави у свим разредима; ресурс пакет – даље богаћење; индекс, индикатори ПД у образовању – примена; обуке деце и ученичког парламента за права детета; акције ученичких парламената промоције права детета у школи; приручници о правима детета – примена; трансфер знања на нове школе од стране партнерских модел школа; стицање статуса модел школа; програм размене у Трогену; силабус и пилотирање ОПД  на педагошким и учитељским факултетима.

Партнери у реализацији пројекта:

Удружења: „Нексус” из Врања; „Имам идеју” из Краљева; „Друштво за развој деце и младих – Отворени клуб” из Ниша; „Центар за креативни развој” из Књажевца.

Партнерске школе – старе: Основна школа “Светозар Марковић”, Врање; Основна школа “Јован Јовановић Змај”, Врање; Основна школа “Светозар Марковић”, Краљево; Основна школа “Чибуковачки партизани”, Краљево; Основна школа “Стефан Немања” Ниша; Основна школа “Учитељ Таса”, Ниша; Основна школа “Митрополит Михаило”, Сокобања; Основна школа “Вук Караџић”, Књажевац; Основна школа „Нада Матић“, Ужице; Прва основна школа краља Петра другог, Ужице.

Партнерске школе  – нове: ОШ „Слободан Секулић“, Ужице; ОШ „Алекса Дејовић“, Севојно; ОШ „Димитрије Туцовић“, Чајетина; ОШ „Петар Лековић“, Пожега; ОШ „Бубањски хероји“, Палилула, Ниш; ОШ „Десанка Максимовић“, Чокот;; ОШ „Бранко Миљковић“, Палилула, Ниш; ОШ „Свети Сава“, Медијана, Ниш; ОШ „Доситеј Обрадовић“, Врање; ОШ Свети Сава“, Владичин Хан; ОШ „Предраг Девеџић“, Врањска Бања; ОШ „Вук Караџић“, Врање; ОШ ,,Димитрије Туцовић“, Краљево; ОШ ,,Јово Курсула“, Краљево; ОШ ,,Живан Маричић“, Жича; ОШ ,,Браћа Вилотијевић“, Краљево; ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“, Књажевац; ОШ „Хајдук Вељко“, Зајечар; ОШ „9. српска бригада“, Бољевац; ОШ„Добрила Стамболић“, Сврљиг

 Пројекат „Образовање за права детета“ реализује Ужички центар за права детета са локалним партнерским организацијама из Ниша, Књажевца, Краљева и Врања. Пројекат је подржан од Песталоци дечје фондације из Швајцарске.