Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Историјат школе

     Година 1960. je позната по многим дешавањима у свету и код нас - Први програм Радио Београда почиње емитовање емисије „Време спорта и разоноде“, Београдски институт „Михајло Пупин“ је развио први дигитални рачунар у Југославији, фудбалска репрезентација Југославије освајила је златну медаљу на Олимпијади..., и те године је отпочео рад наше школе решењем ОЗ-број 10338/1-60. 

     Школа је добила назив у знак сећања на борце Друге Чибуковалчке чете која је формирана 1941. године у Чибуковцу.

     Њено свечано отварање је било 28.новембра 1960. У почетку је имала само шест учионица и уписаних 379 ученика од 1. до 5.разреда. А онда су се низале године и странице у њеном постојању, а самом тим и број ђака. Већ наредних година број ученика се дуплирао. Када је напунила две године, добила је још шест учионица, хол и подрумске просторије, а пoсле навршених 14, фискултурну салу, трпезарију и пратеће просторије. Данас су то просторије за продужени боравак, зубну ординацију,  и кабинет за информатику.

Тренутак свечаног отварања школе 28.11.1960. године. На слици први управитељ школе Милован ЈовановићТренутак свечаног отварања школе 28.11.1960. године. На слици први управитељ школе Милован Јовановић

Први ђаци и њихови учитељи Јовановић Наталија, Мартиновић Томо, Игњатовић Смиља и Лојаничић ДушанПрви ђаци и њихови учитељи Јовановић Наталија, Мартиновић Томо, Игњатовић Смиља и Лојаничић Душан

Школа некад. Први ђак је стигао у школуШкола некад. Први ђак је стигао у школу

 

 

     

     Настава у новој школској згради од шест учионица је почела 20. септембра 1960. године, а технички пријем и свечано отварање било је 28. новембра 1960. године па је тај дан узет да се слави као Дан школе. Прво је изграђен део школске зграде чији су прозори учионица окренути према центру града. Зграда је имала шест учионица и канцеларије. Учионице и канцеларије су загреване пећима на дрва и угаљ.

    У септембру 1960. године је уписано 379 ученика који су распоређени у 11 одељења од првог до петог разреда. Наредне школске године је уписано 458 ученика од првог до шестог разреда.
У другој половини 1962. године дограђено је још шест учионица, хол и подрумске просторије (део зграде поред пруге).
    Школске 1963/64. године школа је имала 19 одељења од првог до осмог разреда и 734 ученика. Те године постала је потпуна осмогодишња школа.
    Школске 1971/72. било је већ 26 одељења, од првог до осмог разреда и 823 ученика. Већ следеће године, број ученика се смањио на 700 (23 одељења) због отварања Основне школе „Браћа Вилотијевић“.
    Током 1974. године дограђена је фискултурна сала, трпезарија и пратеће просторије. Данас су то просторије за библиотеку – медијатеку, зубну ординацију, кабинет за ликовну културу и кабинет за информатику.
    Од школске 1972/73. године броја ученика и одељења се стално повећава, да би школа постигла максимум ученика школске 1989/90. године (29 одељења, 944 ученика).
     У зависности од материјалне могућности, школа сваке године добија на естетском изгледу. Нова школска година, ново поглавље и визија да имамо квалитетну и успешну школу. Школу која је у склaду са потребама ученика, а притом им омогућава стицање знања и развијање кључних вештина које су битне за наставак школовања и живота. Жеља нам је да градимо квалитетне партнерске односе са родитељима и локалном заједницом. Желимо да запослени у школи имају оптималне услове за рад које би остваривали кроз сарадњу, толеранцију и међусобно уважавање.

      Наша мисија је подстицање отворене и уважавајуће комуникације међу свим учесницима образовно-васпитног процеса. Уз коришћење савремених метода, нових технологија и начина подучавања, а у складу са финансијским средствима учинићемо да нова страница школе буде боља, квалитетнија и да људи у њој буду срећнији. У складу са тим је и мото наше школе, Школа за ново доба. Трудимо се да кроз организовање различитих културних, хуманитарних, спортских и многих других акција пружимо подршку ученицима и будемо подстицајна средина за учење.

     Наши квалитети су препознати од Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања прогласио је нашу школу за једну од 50 најбољих школа у Србији за школску 2010/11. годину, а ни 2021. године није било другачије. Наши ученици су својим постигнућима на завршном испиту били изнад републичког просека.

      Активно смо укључени у реализацију пројеката и истраживања од националног значаја. У зависности од материјалне могућности, школа сваке године добија на естетском изгледу.