Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

   У нашој школи велики значај се придаје ваннаставним активности и раду секција. Тежиште рада у организацији јесте на оним садржајима који подстичу и развијају интересовање, радозналост, самосталност и стваралачки однос ван оквира редовне наставе. Кроз секције ученици исказују своју креативност, интересовања и способности.

 * * * 

   Такође, циљ школе је да културним и другим активностима повећа активност  васпитно-образовног рада у стицању и развијању опште културе ученика и унапређивању културе рада.